Dryzone Toepassingshandleiding

Dryzone

1. Het boorprogramma

1.1 Grootte, diepte en lengte van het boorgat

Om de optimale werking te bereiken, dient de juiste hoeveelheid DRYZONE ingebracht te worden. Het moet in boorgaten van 12 mm doorsnede met een horizontale boorafstand van maximaal 120 mm aangebracht worden. De boordiepte voor de verschillende muurdikten zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Voor een zo groot mogelijk effect moeten de boorgaten in horizontale lijn direct in de lintvoeg worden aangebracht, zo mogelijk op de kruising met de stootvoegen.

Muurlengte (m)
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Muurdikte
Boordiepte (cm)
11 cm
9
0.1
0.4
0.5
0.6
0.9
1.7
2.6
3.3
4.2
5.1
5.9
6.8
7.6
8.5
15 cm
13
0.2
0.5
0.8
1.0
1.3
2.5
3.8
5.1
6.3
7.6
8.9
10.2
11.4
12.7
22 cm
20
0.4
0.7
1.2
1.5
1.9
3.8
5.6
7.5
9.4
11.3
13.2
15.1
16.9
18.8
30 cm
28
0.5
1.0
1.6
2.1
2.6
5.3
7.9
10.6
13.2
15.9
18.5
21.2
23.7
26.3

Let op: plaatselijke omstandigheden kunnen geringe afwijkingen veroorzaken. Voor het berekenen van de benodigde hoeveelheid Dryzone rekening houden met 10% extra.

1.2 De voorbereiding

 • Verwijdering van plinten en stukwerk om de te behandelen lintvoeg vrij te maken.
 • Meten van de desbetreffende muurdikten.
 • Instellen van de boordiepte of aanbrengen van markering op de boor, om de correcte boordiepte te bereiken.

1.3 Massieve baksteenmuren

In praktisch alle gevallen kunnen massieve baksteen-muren van één kant in één arbeidsgang geboord worden. In de gekozen lintvoeg worden op de voorgeschreven plaatsen boorgaten aangebracht, met een diepte zoals weergegeven in onderstaande tabel.

1.4 Spouwmuren

Spouwmuren kunnen zonodig van één zijde of van beide zijden geboord worden. Als er slechts van één kant geboord wordt, moet men na het doorboren van de gekozen lintvoeg in het eerste spouwblad door de spouw heen het tweede spouwblad bijna helemaal doorboren. De viscositeit van DRYZONE maakt het mogelijk de behandeling te doen in één arbeidsgang. Voor de behandeling moet in ieder geval vastgesteld worden dat er in de spouw geen vuil of valspecie aanwezig is welke een verbindingsbrug kan vormen tussen beide spouwbladen.

2. Het injecteerproces

2.1 Voorbereiding

 • Ontgrendelingshendel van het Dryzone-pistool indrukken en de zuiger zover mogelijk uittrekken
 • Injectienaald van het pistool afschroeven
 • DRYZONE patroon in het pistool schuiven
 • Het sluitkroontje van de patroon afsnijden
 • Injectienaald weer op het pistool schroeven.

Dryzone

2.2 Dryzone injecteren

De injectienaald van het DRYZONE-pistool dient over de gehele diepte van het boorgat ingevoerd te worden. Door het drukhendel in te knijpen brengt men DRYZONE in het boorgat en zo wordt ieder boorgat tot op 1 cm van de buitenzijde gevuld. Bij de behandeling van spouwmuren moet zeker gesteld worden dat de boringen in beide spouwbladen gevuld worden. Lege verpakkingen zijn verpakt in een plastic zak af te voeren bij het plaatselijke afvalinzamelingdepot als K.C.A.

2.3 Afsluiten

De boorgaten worden afgesloten door een propje (bij voorkeur waterafstotend) cement of door middel van uitvoegen.

2.4 Nieuwe gipspleister

Zoals bij alle, naderhand aan te brengen systemen voor horizontale vochtafsluiting, dient het gipsstuc ter plaatse te worden verwijderd. Het weer aanhelen van het stucwerk dient te geschieden met een waterafstotende pleister op cementbasis.

3. Algemene informatie

3.1 Uitlopen / lekken

Indien er wat DRYZONE uit het boorgat lekt dient het overtollige product onmiddellijk te worden afgeveegd. De poetsdoek in een plastic zakje steken en later behoorlijk afvoeren naar het afvalinzamelingdepot als K.C.A. Verontreinigde oppervlakken dienen direct met zeepwater te worden gereinigd.

3.2 Zekerheidsmaatregelen

Bij het verwerken van DRYZONE dient men bescher-mende handschoenen en een doelmatige oogbescherming te dragen. Een uitgebreid veiligheidsblad is op aanvraag verkrijgbaar.

3.3 Opmerkingen

 • DRYZONE kan onder omstandigheden door vochtig gips dringen.
 • DRYZONE is niet voor oppervlakte behandeling ontwikkeld en kan niet voor deze doeleinden gebruikt worden.
 • Rond de injectieplaatsen kan een witte verkleuring optreden. Deze verkleuringen kunnen na het drogen door borstelen verwijderd worden.

Voorzorgsmaatregelen

Voor gebruik dient u de gebruikershandleiding en het veiligheidsblad (op aanvraag verkrijgbaar) door te lezen.

Verpakking

DRYZONE is verpakt in folieverpakkingen van 600 ml., welke per 10 stuks verpakt zijn in een kartonnen doos.

Bewaren

Koel, droog en vorstvrij bewaren.